SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Saltsjö-Boo IF

Årsmöteshandlingar 2020

Dagordning

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.

      13. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) 2 st suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

           d) En revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud)

      14. Övriga frågor.
Årsmöteshandlingar 2019
Dagordning

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.

      13. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) 2 st suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

           d) En revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud)

      14. Övriga frågor.

Motioner

1. Arrangemang

Årsmöteshandlingar 2018
Dagordning

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.

      13. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

           b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

           c) 2 st suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

           d) En revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud)

      14. Övriga frågor.
14a) Ändring av stadgar - inkludera Futsal i ändamål och FotbollssektionenBilaga 1

Förslag på nya stadgar

Årsmöteshandlingar 2017


Dagordning

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.    Fastställande av föredragningslista.
6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
       b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se¬naste räkenskapsåret.
 7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk¬samhets-/räkenskapsåret.
 8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9.    Fastställande av medlemsavgifter.
 10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom¬mande verksam¬hets-/räkenskapsåret.
 11.    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår.
 13.    Val av
     a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
     b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
     c)    2 st suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
     d)    En revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrel¬sens ledamöter delta;
     e)    Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
     f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening¬en har rätt att representera med ombud)
 14.    Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

Årsmöteshandlingar 2016

Dagordning

      1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

      2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

      3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

      4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

      5.   Fastställande av föredragningslista.

      6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

           b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

      7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

      8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

      9.   Fastställande av medlemsavgifter.

      10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

      11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

               a) Stadgeändringar (förslag från styrelsen).

      12. Val av

           a) föreningens ordförande för en tid av 1år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;

           c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

           d) En revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

           e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

           f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud);.

      13. Övriga frågor.
Bilaga 1

Stadgeförslag 160216

Bilaga 2

Sammanställning Stadgeändringar

 

Vädret Nacka